PROFESSIONAL STONE 1000

€81,00

Professional Stone je Naniwina znamka za najbolj kakovostne vodobrusne kamne. Za razliko od Specialty in Sharpening Stone vodobrusnih kamnov so Proffesional kamni trši in se manj obrabijo. Professional kamni, v primerjavi z ostalimi, hitreje brusijo. Del skrivnosti teh kvalitetnih vodobrusnih kamnov je v magnezijevi strukturi, ki povezuje kamen, za razliko od ostalih kamnov, ki so na epoksy osnovi. Lepljen kamen na magnezijevi osnovi zadržuje več brusnih delcev na površini kot ostali. OPOZORILO: Zaradi magnezijeve strukture te kamne ne smemo predolgo namakati v vodi (2-3 min ali manj). Po uporabi je treba kamne dobro posušiti in shraniti v suhem prostoru. Predolgo namakanje Professional kamnov bo povzročilo nastajanje drobnih lasnih razpok na kamnu. Kamni so za hitro in fino brušenje. Prednost brušenja z vodobrusnim kamnom je, da s pravilno tehniko dosežemo izredno ostrino rezila, slabost pa, da se je treba pravilne tehnike naučiti. Kamni so brez podstavka, spodnja slika je simbolična. Pakiranje ne vsebuje nagure.

PROFFESIONAL STONE 1000

Chosera is a Naniwa brand of the highest quality whetstones. As a difference from Super Stone whetstones, Chosera stones are harder and less worn. Compared to others, Chosera stones sharpen faster. A part of the secret of these high quality whetstones is in the use of magnesium as a binder, as opposed to other stones with the epoxy basis. Magnesium-bound stones have more cutting particles per unit of surface than other stones. WARNING: Due to the magnesium structure od the stone, the stones cannot be exposed to water for too long (2-3 minutes or even less). After the use the stones have to be dried well and stored in a dry place. Soaking in water for prolonged periods of time causes hairline cracks on the stone. Each Chosera whetstone is delivered with a special Nagura stone, which enables the creation of fine sharpening paste on the surface of the stone. The stones are made for fast and fine sharpening. The advantage of sharpening with a whetstone is that by using correct techniques we can achieve a remarkable sharpness of blade, the disadvantage, however, is that it is necessary to learn the correct techniques. The whetstones are set on stands, which facilitates the process of sharpening.

To place an order please contact us at luka@osterrob.si

Kategorija: 
Proizvajalec: 
Granulacija: 
Dimenzije:
210 mm × 70 mm × 20 mm

Priporočamo